آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

دستگاه اندو روتاری وودپکر مدل اندو رادار

Rate this Entry
دستگاه روتاری وودپیکر مدل اندو رادار از جمله*تجهیزات دندانپزشکی*به شمار می رود. زمانی که پوسیدگی های ایجاد شده در سطح دندان به موقع درمان نشود. می تواند به کانال دندان انتقال پیدا کند، که در نهایت منجر به ملتهب شدن پالپ دندان می شود. در این صورت برای برطرف نمودن پوسیدگی و برداشتن التهابات موجود در کانال دندان نیاز به درمان ریشه دندان می باشد.

اندودانتیکس*یا همان درمان ریشه به افزایش طول عمر دندان و برطرف نمودن درد و التهابات دندان منجر می شود. در این روش درمانی از ابزارها و تجهیزات مخصوصی استفاده می شود، که یکی از پرکاربردترین آن ها*دستگاه اندو روتاری*است که کاربرد بسیار زیادی در رمان ریشه دندان دارند.

لینک خرید :

https://bit.ly/3EzB1g7

Submit "دستگاه اندو روتاری وودپکر مدل اندو رادار" to Digg Submit "دستگاه اندو روتاری وودپکر مدل اندو رادار" to del.icio.us Submit "دستگاه اندو روتاری وودپکر مدل اندو رادار" to StumbleUpon Submit "دستگاه اندو روتاری وودپکر مدل اندو رادار" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments