آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

دستگاه گوتا کاتر عاج تب

Rate this Entry
در*اندودانتیکس*برای پیشگیری از ورود مجدد باکتری ها به ریشه دندان و بروز التهاب در کانال ریشه از*گوتا پرکا*استفاده می شود. گوتا پرکا نوعی که از جلبک دریایی ساخته شده است، مسیر ورود باکتری ها به کانال دندان را با پر کردن کانال مسدود می نمایند. گوتا پرکاها از سایزهای مختلفی برخوردار می باشند. که با توجه به تعداد کانال دندان و طول آن مورد استفاده قرار می گیرند.

اندازه دقیق گوتا پرکا در کانال دندان نقش بسیار موثری در افزایش عمر دندان دارد. از*دستگاه گوتا کاتر*می توان برای اندازه گیری و حذف گوتای اضافی در کانال دندان استفاده نمود. دستگاه گوتا کاتر می تواند سرعت تشخیص و حذف گوتا پرکای اضافه درون کانال را افزایش دهد.*

لینک خرید :*
https://bit.ly/3Erz59C

Submit "دستگاه گوتا کاتر عاج تب" to Digg Submit "دستگاه گوتا کاتر عاج تب" to del.icio.us Submit "دستگاه گوتا کاتر عاج تب" to StumbleUpon Submit "دستگاه گوتا کاتر عاج تب" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments