آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

⚫ محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop:

Rate this Entry
محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop جهت توقف خونریزی سطحی در دندان های قدامی و لثه مورد استفاده قرار می گیرد. محلول انعقاد خون مروابن به جهت دارا بودن کلرید آلومینیوم باعث توقف خونریزی در لثه می گردد.

🔗 لینک خرید و اطلاعات بیشتر 👇
https://www.rhsalamat.com/product/alum-stop-morvabon/

Submit "⚫ محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop:" to Digg Submit "⚫ محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop:" to del.icio.us Submit "⚫ محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop:" to StumbleUpon Submit "⚫ محلول و ژل انعقاد خون مروابن Alum-stop:" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments