آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

mrshabake11

پچ کورد فیبر نوری نگزنس om3 مالتی مود lc-lc سه متری:

Rate this Entry
پچ کورد فیبر نوری نگزنس OM3 مالتی مود LC-LC سه متری از جمله توسط شرکت نگزنس به دنیای تجهیزات شبکه معرفی شده است. این پچ کورد در دو مدل پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC Multi Mode Duplex 3M و پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC Multi Mode Duplex OM3 موجود است.

🌍 لینک خرید و اطلاعات بیشتر 👇

https://mrshabake.com/product/nexans...om3-duplex-3m/

Submit "پچ کورد فیبر نوری نگزنس om3 مالتی مود lc-lc سه متری:" to Digg Submit "پچ کورد فیبر نوری نگزنس om3 مالتی مود lc-lc سه متری:" to del.icio.us Submit "پچ کورد فیبر نوری نگزنس om3 مالتی مود lc-lc سه متری:" to StumbleUpon Submit "پچ کورد فیبر نوری نگزنس om3 مالتی مود lc-lc سه متری:" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments