آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

mrshabake11

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل sfp-10g-bxd-i

Rate this Entry
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-BXD-I در یک رشته از SMF استاندارد کار می کند. یک دستگاه SFP-10G-BXD-I همیشه به یک دستگاه SFP-10G-BXU-I با یک رشته از SMF استاندارد با برد انتقال حداکثر تا 10 کیلومتر متصل می شود. ارتباط بیش از یک رشته فیبر با جدا کردن طول موج انتقال دو دستگاه حاصل می شود.لینک خرید :

https://bit.ly/3rdSzs1

Submit "ماژول فیبر نوری سیسکو مدل sfp-10g-bxd-i" to Digg Submit "ماژول فیبر نوری سیسکو مدل sfp-10g-bxd-i" to del.icio.us Submit "ماژول فیبر نوری سیسکو مدل sfp-10g-bxd-i" to StumbleUpon Submit "ماژول فیبر نوری سیسکو مدل sfp-10g-bxd-i" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments