آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent

Rate this Entry
سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent یک نوع سمان برای موقت پر کردن دندان*های دائمی است. سمان Master Dent شامل زینک اکساید و اوژنول می*باشد که از آنجایی که به سرعت سفت شده و مقاومت خوبی نیز دارد، می*تواند برای مدتی به عنوان یک پوشش موقت برای دندان*های دائمی استفاده شود.
لینک خرید :

https://www.rhsalamat.com/product/ce...oxide-eugenol/

Submit "سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent" to Digg Submit "سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent" to del.icio.us Submit "سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent" to StumbleUpon Submit "سمان موقت زینک اکساید اوژنول Master Dent" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments