آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer

Rate this Entry
محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer مایعی است ضدحساسیت که برای بعد از ترمیم دندان ها و جهت مسدود کردن توبول ها استفاده می شود. محلول ضد حساسیت Avant Dental حاوی کلروربنزالکونیوم بوده که باعث توقف رشد باکتری ها می شود.
لینک خرید :
https://www.rhsalamat.com/product/lapiss-desensitizer/

Submit "محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer" to Digg Submit "محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer" to del.icio.us Submit "محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer" to StumbleUpon Submit "محلول ضد حساسیت Lapiss Desensitizer" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments