سلام دوستان ممنون میشم درمورد برداشت من از تعاریف زیر که نوشتم نظر بدین


اجزای سیستم های هیدرولیک
باید به اطلاع شما برسانیم که سیستم های هیدرولیک از چهار جزء اصلی سیال تشکیل شده است. فشار اعمال...