سلام و ممنون از زحمات شما
اگر بتوانید یک پروژه مثل دفترچه تلفن که کامل باشد و بتوان عکس به آن الصاق کرد و یک پروژه حسابداری شخصی یا یک قرض الحسنه خانوادگی را با دستورات sql شروع نموده ، با بانک...