معمولاً برای توریستی که سه یا چهار روز در استانبول می*ماند، خرید سیم*کارت ترکی راحت نیست، بدیهی است که بستگی به پیشنهادی دارد که با اپراتور ایتالیایی خود دارید و چگونه می*خواهید از تلفن استفاده کنید....