آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی

نمایش گروه ها

 1. مدیران انجمن

  1. محل سکونت
   تهران ، آیسک

   admin

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. برنامه نویسی دسکتاپ در دلفی،
   6. دلفی،
   7. دلفی 7،
   8. دلفی 7 تحت وب،
   9. دلفی 2010،
   10. دلفی 2010 تحت وب،
   11. سایر زبانها،
   12. سورس دونی،
   13. موضوعات متفرقه،
   14. پایگاه داده ها،
   15. پروژه ها،
   16. کامپوننت ها در دلفی،
   17. گزارش گیری
  2. محل سکونت
   کرج

   b_e_shamlu

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. برنامه نویسی دسکتاپ در دلفی،
   6. دلفی،
   7. دلفی 7،
   8. دلفی 7 تحت وب،
   9. دلفی 2010،
   10. دلفی 2010 تحت وب،
   11. سورس دونی،
   12. موضوعات متفرقه،
   13. پروژه ها،
   14. کامپوننت ها در دلفی،
   15. گزارش گیری
  3. b_itman_b

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. دلفی 7،
   6. دلفی 7 تحت وب،
   7. دلفی 2010،
   8. دلفی 2010 تحت وب،
   9. سورس دونی،
   10. موضوعات متفرقه،
   11. پروژه ها،
   12. کامپوننت ها در دلفی،
   13. گزارش گیری
  4. محل سکونت
   آیسک ، فردوس

   irandelphi

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. برنامه نویسی دسکتاپ در دلفی،
   6. دلفی،
   7. دلفی 7،
   8. دلفی 7 تحت وب،
   9. دلفی 2010،
   10. دلفی 2010 تحت وب،
   11. سورس دونی،
   12. موضوعات متفرقه،
   13. پروژه ها،
   14. کامپوننت ها در دلفی،
   15. گزارش گیری
  5. محل سکونت
   گنبد کاووس

   javad_rajabloo

   1. انجمن ها:
   2. دلفی
  6. meyti

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. برنامه نویسی دسکتاپ در دلفی،
   6. دلفی،
   7. دلفی 7،
   8. دلفی 7 تحت وب،
   9. دلفی 2010،
   10. دلفی 2010 تحت وب،
   11. سورس دونی،
   12. موضوعات متفرقه،
   13. پروژه ها،
   14. کامپوننت ها در دلفی،
   15. گزارش گیری
  7. محل سکونت
   تهران

   mkarimpour

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. برنامه نویسی دسکتاپ در دلفی،
   6. دلفی،
   7. دلفی 7،
   8. دلفی 7 تحت وب،
   9. دلفی 2010،
   10. دلفی 2010 تحت وب،
   11. سورس دونی،
   12. موضوعات متفرقه،
   13. پروژه ها،
   14. کامپوننت ها در دلفی،
   15. گزارش گیری
  8. mrtr0101

   1. انجمن ها:
   2. دلفی
  9. nikamooz

   1. انجمن ها:
   2. پادکست ها و فیلم های آموزشی
  10. محل سکونت
   بندرعباس

   omidsistani

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. دلفی 7،
   6. دلفی 7 تحت وب،
   7. دلفی 2010،
   8. دلفی 2010 تحت وب،
   9. سورس دونی،
   10. موضوعات متفرقه،
   11. پروژه ها،
   12. کامپوننت ها در دلفی،
   13. گزارش گیری
  11. محل سکونت
   تهران

   yanin

   1. انجمن ها:
   2. Embarcadero RAD Studio،
   3. Embarcadero RAD Studio تحت وب،
   4. برنامه نویسی تحت وب در دلفی،
   5. دلفی 7 تحت وب،
   6. دلفی 2010،
   7. دلفی 2010 تحت وب،
   8. سورس دونی،
   9. موضوعات متفرقه،
   10. پروژه ها،
   11. کامپوننت ها در دلفی،
   12. گزارش گیری
  12. محل سکونت
   تهران

   You-See

   1. انجمن ها:
   2. SQLServer،
   3. دلفی
 1. مدیر سایت

  1. محل سکونت
   آیسک ، فردوس

   irandelphi

 2. مدیرکل سایت

  1. محل سکونت
   تهران ، آیسک

   admin

  2. محل سکونت
   تهران ، آیسک

   delphi