سلام دوستان.
تو این پست طریقه ی*ایجاد دیتابیس در sql server 2000 رو آموزش میدم.

این کار به دو صورت میتونه انجام بشه .
1. ویژوالی
2. به صورت کد

روش اول که دیگه این روزها اکثر نفرات با ورود به یک نرم افزار و کلیک راست کردن روی گزینه ها اون رو بلدند (اگه کسی بلد نبود ، بگه تا آموزش بدم )

اما روش دوم :
به نظر من بهترین روش برای کار با دیتابیس نوشتن کد اونه و برای یک مهندس افت داره که به صورت ویزاردی کار کنه ...

اینم کد ایجاد دیتابیس با نام test
کد:

کد:
use master 
go 

create database test
go


اگه دقت کرده باشید در روش بالا تمام تنظیمات بر عهده ی خود dbms گذارده شده ، حالا اگه بخوایم خودمون تنظیمات ای رو مثل محل ذخیره سازی و نسبت رشد و ... رو بر عهده بگیریم ، بدین صورت عمل می کنیم:

کد:

کد:
CREATE DATABASE [test] ON  PRIMARY 
( NAME = N"test", FILENAME = N"d:DATA	est.mdf" , SIZE = 2304KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON 
( NAME = N"test_log", FILENAME = N"d:DATA	est_log.LDF" , SIZE = 576KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
GO