سلام
سوال: بک image در برنامه داریم ک میخواهیم عکس را از حافظه SD card بخواند و در image نشان دهد. یا محتویات یک memo را در حافظه SD ذخیره کرد

دوستان کمک بفرمایند.