سلام دوستان ممنون میشم درمورد برداشت من از تعاریف زیر که نوشتم نظر بدین


اجزای سیستم های هیدرولیک
باید به اطلاع شما برسانیم که سیستم های هیدرولیک از چهار جزء اصلی سیال تشکیل شده است. فشار اعمال شده به سیال، انرژی تولید شده را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

اولین جزء این سیستم ها مخزنی است که مایع را در خود نگه می دارد. مخزن وظیفه انتقال حرارت به سیستم هیدرولیک و حذف رطوبت و هوای تولید شده توسط سیال را بر عهده دارد.

پمپ یکی دیگر از اجزای سیستم های هیدرولیک است که با حرکت سیال در مخزن، انرژی مکانیکی را به سیستم منتقل می کند. پمپ های تیغه ای، پمپ های دنده ای و پمپ های پیستونی انواع مختلفی هستند که در سیستم های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند.

شیرهای موجود در سیستم به عنوان سومین جزء وظیفه راه اندازی، حرکت و توقف سیستم مبتنی بر مایع را بر عهده دارند. شیرها به صورت دستی، الکتریکی، هیدرولیکی، مکانیکی یا پنوماتیکی کار می کنند.

انواع مختلف مکانیزم های محرک به عنوان آخرین جزء سیستم، انرژی دریافتی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و با کمک موتور یا سیلندر هیدرولیک، حرکت خطی یا چرخشی ایجاد می کنند.

منبع چاکو